Patchset 2(11.1.1.3)以降を適用後も、Fusion Middleware (EM) Control で Reports のバージョンが 11.1.1.2 と表示される (Doc ID 1553916.1)

Last updated on FEBRUARY 15, 2017