My Oracle Support Banner

C2B - LEAVING ACCEPTANCE QUESTIONS EMPTY RESULTS IN OHI PUNCTUATION CHARACTER. (Doc ID 2054402.1)

Last updated on MARCH 08, 2017

Applies to:

Oracle Health Insurance Policy Administration - Version 10.14.1.2 and later
Information in this document applies to any platform.

Symptoms

On : 10.14.1.2 version, Technology

ACTUAL BEHAVIOR
---------------
Indien je een acceptatievraag negatief beantwoord dan moet de vervolgvraag meegegeven worden. Deze moet OHI namelijk hebben om de polis gereed te kunnen melden. In de C2B is het mogelijk om de vervolgvraag leeg te laten. OHI interpreteert leeg met een vreemd leesteken. Deze wordt dan ook gevuld in OHI. Dit is niet juist. Als de vervolgvraag leeg wordt gelaten dan moet deze ook leeg in OHI komen.

EXPECTED BEHAVIOR
-----------------------
De vervolgvraag blijft leeg in OHI als deze leeg wordt meegegeven in de C2B.


STEPS
-----------------------
Het probleem kan worden gereproduceerd dmv de volgende stappen:
1. Maak een C2B bericht aan waarbij je een acceptatievraag negatief beantwoord.
2. Geef daarnaast de vervolgvraag mee en laat deze leeg.


BUSINESS IMPACT
-----------------------
Het probleem heeft de volgende business impact:
De vervolgvraag heeft sowieso geen toegevoegde waarde voor ONVZ. Echter is het verplicht om deze op te halen als het antwoord op de hoofdvraag negatief is. Afspraak is wel dat men geen antwoord mag vullen in de vervolgvraag. Daarom is de afspraak dat deze vanaf web ook leeg meegegeven moet worden. Leeg meegeven kan dus wel maar OHI interpreteert leeg en voegt dan toch een vreemd leesteken toe.

Cause

To view full details, sign in with your My Oracle Support account.

Don't have a My Oracle Support account? Click to get started!


In this Document
Symptoms
Cause
Solution
References


This document is being delivered to you via Oracle Support's Rapid Visibility (RaV) process and therefore has not been subject to an independent technical review.
My Oracle Support provides customers with access to over a million knowledge articles and a vibrant support community of peers and Oracle experts.