General Ledgerのリリース12でクローズ期間をオープンする動作がリリース11iと異なる(GLXOCPER) (Doc ID 1980731.1)

Last updated on FEBRUARY 17, 2015